ပေါက်ကွဲထွက်နိုင်သော ဓာတ်ငွေ့များနှင့် အငွေ့များပါရှိသော အန္တရာယ်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီတိုင်းအတွက် ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သောအလင်းရောင်သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။အန္တရာယ်ရှိသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် အလုပ်လုပ်သောဝန်ထမ်းများသည် ဘေးကင်းရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို မှန်ကန်စွာအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမရှိပါက ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်သည့်အန္တရာယ်နှင့် အမြဲထိတွေ့နေပါသည်။ရလဒ်အနေနှင့်၊ ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံအလင်းရောင်သည် သင့်လုပ်ငန်းနှင့် သင့်ဝန်ထမ်းများ၏ဘေးကင်းရေးကို မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်သည်ကို နားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။